۱۳۹۲ اسفند ۳, شنبه

که دوستم داری و خیلی دوستت دارم...

شاهین نجفی:
که دوستم داری و خیلی دوستت دارم...
وقتی برای تعارف نیست.من بهانه ام برای مهدی و مهدی بهانه ای برای من تا این چند روز را تاب بیاوریم.
امروز به شما می گویم:اگر تاریخ ادبیات ایران،از مهدی موسوی هموزن حافظ و نیما و فروغ و...یاد نکرد،تاریخ نیست.به آن شک کنید.


هیچ نظری موجود نیست:

پست‌های پرطرفدار